Protectia datelor cu caracter personal

Home » Protectia datelor cu caracter personal
Home » Protectia datelor cu caracter personal

Această notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal având în vedere posibilitatea intrării în și desfășurarea de relații contractuale, în nume propriu sau în calitate de reprezentant al unei entități, cu societatea BETPAVIN SRL, cu sediul social în Corabia, Jud. Olt, str. C. A. ROSETTI, Nr. 1, Bloc D10, Scara 1, Etaj 1, Apartament 6, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J28/940/2017, cod de identificare fiscală 37929121 (”Societatea”).

Societatea este responsabilă, în calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activităților noastre. Prin această notă vă informăm cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le utilizăm, scopul avut în vedere, categoriile de destinatari către care transmitem aceste date, durata stocării și cum vă puteți exercita drepturile conferite de lege în legătură cu prelucrarea datelor.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt furnizate în mod direct de către dumneavoastră. În cazul în care refuzați să ne furnizați datele cu caracter personal necesare încheierii/executării contractului, ne vom găsi în situația în care nu vom putea încheia și/sau executa contractul.

Aveți posibilitatea de a ne contacta la office@betpavin.ro pentru a va răspunde la orice nelămuriri sau cereri pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

I. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Încheierea și executarea contractului dumneavoastră precum și demersuri realizate în vederea încheierii contractului

Datele personale prelucrate:

 • date de identificare (nume, prenume, domiciliul);
 • date de contact adresă de e-mail si număr de telefon).

Datele de identificare sunt necesare în vederea încheierii contractului.

Datele de contact sunt utilizate pentru transmiterea de documente necesare încheierii, executării sau încetării contractului.

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră personale mai sus menționate vor fi transmise către angajații autorizați ai Societății, prestatori de servicii, bancă, precum și către alte autorități și/sau organisme publice, dacă va fi cazul.

Există anumite situații în care putem dezvălui datele dumneavoastră personale terților dacă avem o obligație legală în acest sens sau când trebuie să ne conformăm obligațiilor contractuale.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt prelucrate în România și nu vor fi transferate de către Societate unor țări membre ale Uniunii Europene sau unor țări terțe.

III. DURATA STOCĂRII

Noi vom reține datele dumneavoastră personale pe perioada necesară desfășurării relațiilor contractuale. Ulterior, vom continua să vă prelucrăm datele, cu respectarea principiului minimizării și a limitării la scop, în cazul în care suntem obligați de o prevedere legală (de ex. documentele, înregistrările și registrele contabile, pentru o perioadă de 5 sau 10 ani) sau dacă avem un interes legitim (de ex. a fost intentată o acțiune în justiție împotriva noastră).

 • Vom șterge datele dumneavoastră personale în momentul în care stocarea acestora nu mai este susținută de niciunul din temeiurile de prelucrare.

IV. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

În conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/ 679 aveți următoarele drepturi:

 • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date.
 • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
 • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
 • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
 • De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.
 • De a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
 • De a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (dataprotection.ro).

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus nu va implica existența unui proces decizional automatizat.

Puteți să vă exercitați drepturile de mai sus adresând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email office@betpavin.ro